Synergy Coaching

Massage

Med känsliga och exakta händer och en skicklig coaching har Assafs behandlingar öppnat upp min kropp och mitt sinne och gett mitt liv dimensioner som jag inte visste fanns.
Richard Finn, IUGALIS AB

På Internet kan man hitta information om massage, hur massage påverkar kroppen, cirkulationen, blodtryck osv. Men jag vill koncentrera mig på en annan vinkel där massage också är viktigt: det omedvetna, kroppshållningen och hur det påverkar beteendet och känslorna.

Till att börja med vill jag be dig att tänka på en person som du känner, eller någon som du sett i en film. Någon som känner sig stark och stolt. Jag ber dig att jämföra hans eller hennes kroppshållning med en annan person som känner sig svag och kanske rädd.

Vad är skillnaden mellan de två personernas kroppshållning?

Det räcker att man tänker annorlunda för att känna sig annorlunda, och därmed bete sig annorlunda. När vi säger - bete sig – menar jag på alla plan, från ansiktets mimik, via kroppshållning till språket och kroppsspråket. Hur man tänker, hur man känner sig känslomässigt och hur man agerar mot världen. När man tänker i sådana banor kan man förstå mycket om kroppen och kroppens smärtor och sjukdomar. Det är det jag letar efter under massagebehandlingen. Blockeringar i rörelser, styva muskler, ändringar i skelettet och blockeringar i meridianer och chakror. Jag ser människan som en helhet, bestående av tre delar, den kroppsliga, den mentala och den känslomässiga delen. Alla tre delar är beroende av varandra och påverkar varandra. Mer än så, de påverkar allt i personens liv.

Hur man tänker påverkar personens känslor och därmed även energin. Beroende på om energin är hög eller låg påverkas förmågan att klara olika situationer, men även självkänsla, självförtroende mm. 
Det är möjligt att man upplever starka känslor under massagebehandlingen. Känslor av kärlek eller hat. Rädslor eller stolthet som kommer plötsligt. Ilska eller fantastisk glädje som man inte vet varifrån den kommer. Meningen med detta är att låta personen uppleva vad som ska upplevas fullt ut, och gå vidare. Öppna blockeringar, ibland med förklaringar och bearbetning efter behandlingen, ibland utan. Allt beror på situationen, personen och behovet.

Man kommer till massagebehandlingen när man känner sig fysiskt eller mentalt svag. Man välja massage när man vill lugna ner kroppen och vill komma ner i varv, eller när man bara inte vet vad som är fel, men vet att det kan bli bättre. Massage känns ibland som meditation (och det är ett meditationstillstånd) och därför kan man komma till viktiga insikter, idéer och beslut.

Rätt massage metod i rätt tid, från rätt terapeut och i rätt tillstånd är riktigt konst!

Läs vad mina kunder skriver - se under referenser»

Massage på arbetsplatsen påverkar mer än vad man tror.
Från motivation, förmågor och glädje till tillfredsställelse och fysiska smärtor.
Massage kan komma som egen behandling eller som komplement till coachingsessioner.

Kontakta mig för mer information.

TILL TOPPEN AV SIDAN

Synergy Coaching

Synergy Coaching

Synergy Coaching

Synergy Coaching