Synergy Coaching

Företags coaching

Coaching på företaget är ett effektivt verktyg som kan användas för att förbättra inom många områden som tex.

• stresshantering
• relationer
• skapa arbetslust och glädje
• öka motivationen
• förbättra kommunikation i relation
• öka förståelse till dig själv och till andra
• förstärka mentalt och fysiskt
• frigöra din potential
• öka försäljning
• förbättra marknadsföring
• ge dig konkreta tips och råd hur du på ett enkelt och effektivt sätt kan använda dig av olika ’verktyg’ för att förbättra din situation på din arbetsplats och i ditt liv.

Här kommer ett förslag på sju Coachning-lektioner som kan ändras vid behov:

Lektion 1
Positiv inställning till din arbetsplats, och din sysselsättning.
Hur våra tankar påverkar vår kropp och våra känslor.
En inspirerande lektion om tankar och känslor och hur de reflekteras i vårt liv, i vår omgivning och på vår arbetsplats.
Passar utmärkt till försäljare, säljare och människor som jobbar med marknadsföring.

2. Introduktion till Coaching
Lektionen är en introduktion till coaching, som ger första steget att sätta upp ett mål, personligt eller för gruppen (gruppens val). Kan vara efter försäljning-/marknadsförings- tänkande.

3. Tillstånd
Hur påverkar vi - på ett omedvetet plan - beteende, förmågor och beslut hos oss själva och hos våra kunder. Lektionen behandlar tillståndet - den emotionella delen - som är viktigt för att klara av stressiga perioder på arbetsplatsen – med ett leende, och tillfredsställelse.

4. Ärligheten
En lektion som behandlar den personliga delen i alla typer av relationer (på arbetsplatsen, med kollegor eller med kunder) att våga vara ärlig, att tycka om arbetsplatsen/jobbet , kunder och att acceptera sig själv.

5. Övertygelser
En lektion där vi behandlar en av våra starkaste blockeringar: våra gamla, förlegade övertygelser. Hur påverkar de vårt liv och vårt beteende på arbetsplatsen.

6. Svårhanterliga relationer
Lektionen är en övning och ett kraftfullt verktyg där vi lär oss bemöta svårhanterliga relationer mellan chefer/  kollegor/  kunder.

7. Att sätta upp ett mål, viktig lektion.
(Passar till chefer / avdelningschefer / marknadsförare / försäljare m.m)
En praktisk övning som passar alla människor som har ansvar och behöver fatta beslut. Vi sätter upp ett mål och tar första steget mot att förverkliga målet.
 
Efter du läst dessa förslag, ta dig en stund att fundera över om det finns något som du vill, eller som behövs ändras på arbetsplatsen eller i ditt liv. Tänk på miljön, relationer, stress, sjukfrånvaro m.m. Tänk om det var möjligt att förbättra din arbetsplats, ditt liv, din miljö på dessa områden.

Fråga mig om jag har möjlighet att hjälpa till just på de områdena som du tycker är viktiga.


Mvh.
Assaf Chalif

TILL TOPPEN AV SIDAN

Assaf Chalif